Уважаеми колеги,

на 73-тия извънреден Събор на БЛС, проведен на 10.12.2021 в гр. Пловдив, се гласуваха следните изменения в Устава на БЛС:

Параграф1: Чл.42, ал.1 от Устава на БЛС:

"Член 42 () Минималният размер на месечния членски внос е две на сто от размера на минималната работна заплата за станата, като от тази сума за УС на БЛС се отчисляват тридесет на сто.

 

Параграф2: Параграф 16 от ПЗР на Устава на БЛС:

"$ 16 Уставите на РК на БЛС се привеждат в съответствие с настоящия устав най-късно на първото редовно общо събрание на съответната колегия" 

 

Във връзка с горното ви уведомяваме, че минималния месечен членски внос е в размер на две на сто от минималната работна заплата към момента на плащане на членския внос.

При актуализация на минималната работна заплата за страната, следва да се актуализира и членския внос.

          30 млади бургаски лекари се обединиха в Младежка секция към Районната колегия на Българския лекарски съюз. Учредителното събрание се състоя на 9 ноември 2022г, в аулата на УМБАЛ Бургас. Инициативата цели да отстоява правата и интересите на младите лекари, да подобри комуникацията и взаимодействието между лекарите от различни специалности и лечебни заведения на територията на Бургаска област. Младежката секция планира провеждането на информационни кампании за профилактика, превенция и промоция на здравето сред пациентите, и ще работи за насърчаването на следдипломното обучение и квалификация на своите колеги. За реализирането на поставените цели сдружението ще търси и взаимодействие с държавни и общински институции, пациентски и неправителствени организации, и лекарски организации в чужбина.

          Събранието избра за председател на Младежката секция Д-р Стамен Пишев, специалист – кардиолог в УМБАЛ “Сърце и мозък“ - Бургас, зам. председател Д-р Диян Господинов, специалист – кардиолог в МЦ “Д-р Стайков“ - Бургас и секретар Д-р Павел Минев, специалист по образна диагностика в УМБАЛ Бургас.

          Общо 371 лекари на възраст до 40 години са регистрирани в Районната колегия на БЛС Бургас. 172-ма от тях са на възраст 24-29 години, 132-ма са на 30-35 години и 67 лекари са между 36-39 години. Засега такива секции има учредени само в Бургас и София, но се очакват подобни структури да възникнат и в други региони. Според д-р Пишев, това ще улесни комуникацията по между им, касаеща обсъждането на различни медицински казуси и търсенето на решения за успешното реализиране на младите лекари в България. „Идеята е да сме организация, изпълнена със съдържание, която да прави нещо полезно за обществото, за гражданите на Бургас, за осведомяване на колегите - лекари в региона, да се подкрепяме помежду си, за да израснем всички заедно“ - каза д-р Пишев.

         На събранието присъстваха и Д-р Цветомир Цветков – председател на РК на БЛС Бургас, и д-р Жени Стоичкова – секретар на РК на БЛС и председател на Педиатричното дружество. Те поздравиха младите лекари за инициативата и им пожелаха успешна и активна дейност. „Лекарският съюз сме всички ние, вие сте нашето бъдеще и ще ви подпомагаме“ – обеща д-р Стоичкова.


Д-р Диян Господинов
Зам. председател

  

Уважаеми колеги,

Във връзка с настъпилите промени в електронния регистър на БЛС, издаването на удостоверение за членство в колегията ще става през създаден профил в електронния регистър или чрез предварителна заявка на електронната поща на колегията подадена от личната поща на лекаря.

от Ръководството


Относно Медицинското обслужване на лица със статут на временна закрила - подробна информация може да прочетете ТУК 

 

Банкови сметкиУниКредит Булбанк - Бургас
BG34UNCR96601018599105
BIC: UNCRBGSF
членски внос / такса за временно членство - 13 лв. на месец

 

ВАЖНО:  В платежното нареждане вписвайте само ТРИ ИМЕНА, УИНЛ и ПЕРИОД за който се плаща

Page 3 of 5