ИНФОРМАЦИЯ, ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ

 

СБАЛПФЗ Бургас ЕООД (Белодробна Болница - Бургас) - обява за позицията ЛЕКАР - 2 БР.

Длъжностна характеристика:
Осигурява и осъществява диагностично, лечебно и профилактично обслужване на здравния контингент, контролира качеството на общите и специални грижи за болните в съответствие с правилата за добра медицинска практика и Хартата за правата на пациента. Съдейства за обучаването на новопостъпилия медицински персонал. Осъществява консултативна дейност по регламента на Здравното заведение.

ИЗИСКВАНЕ:
Член на БЛС

ЗАПЛАТА:
Стартова - 2400 лв. - без специалност
Стартова - 2904 лв. - със специалност

Трудов договор, със срок на изпитване 6 мес.

Телефон и лице за контакт: 056 896 250, 0888 476 810
Пепа Тонева