УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Председател: д-р Цветомир Кирков Цветков

Заместник председатели:
д-р Антон Василев Григоров
д-р Костадин Илиев Партенов

Секретар: д-р Жени Петрова Стоичкова

Членове:
д-р Здравко Василев Димитров
д-р Пламен Митев Панайотов
д-р Михаил Димитров Христов
д-р Татяна Добрева Бялкова
д-р Ивелина Димитрова Дралчев
д-р Пенка Михайлова Стоева
д-р Никола Стоянов Балимезов

 

КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА:

Председател: д-р Дора Иванова Григорова

Заместник председател: д-р Вергиния Георгиева Дерменджиева

Членове:
д-р Стефан Иванов Касабов
д-р Атанас Александров Баев
д-р Снежанка Георгиева Гаврилова
д-р Ана Иванова Самарджиева-Тонева
д-р Борче Николовски
д-р Николай Михайлов Колибаров
д-р Янка Иванова Димчева

 

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ: 

Председател: д-р Мария Ставрева Димитрова

Заместник председател: д-р Цветелина Антонова Григорова

Членове:
д-р Николай Веселинов Киселков
д-р Димитър Йорданов Василев
д-р Николай Асенов Игнатов
д-р Томи Димитров Тошков
д-р Даниела Проданова Боздукова

 

 

МЛАДЕЖКА СЕКЦИЯ КЪМ РК НА БЛС БУРГАС

  • Д-р Стамен Пишев - председател
  • Д-р Диян Господинов - зам. председател
  • Д-р Павел Минев - секретар