Уважаеми колеги,

          Териториално поделение на НОИ - Бургас търси да назначи лекар на граждански договор, който да участва в работата на медицинските комисии при постановяването на решения относно правилността на издадените експертни решения на Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) / Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) с определена 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспосбност / вид и степен на увреждане, дата на инвалидизиране и срок на инвалидността.

          Изискванията за сключване на граждански договор са:

     - Образователна степен магистър, с професионална област "Медицина";

     - Професионален опит - 5 години в областта на медицината;

     - Призната специалност по вътрешни болести, хирургия, ортопедия и травматология, неврология, неврохирургия, онкология и др.

 

          За повече информация се обадете на телефон 056803705 или 056803701

Уважаеми Колеги,
Във връзка с решение на 73-тия извънреден Събор на БЛС, провел се на 10.12.2021г. се гласува изменение на Устава на БЛС.
Съгласно чл.42 ал.1 Минималният размер на месечния чл.внос е две на сто от размера на МРЗ за страната.
Съгласно писмо с вх.№1860/04.12.2023 от УС на БЛС относно промяна в чл.внос и във връзка с промяна на МРЗ от 01.01.2024г. на 933.00лв. Ви уведомявам, че чл.внос се променя на 18,66лв. на месец.


Бургас 11.12.2023 г.

Д-р Цветомир Цветков
Председател на РЛК – Бургас

Уважаеми колеги,

За регистрация в РЛК Бургас е необходимо документите като дипломи, снимка, свидетелство за съдимост да бъдат предварително сканирани на отделни файлове и изпратени на следния e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , след което трябва да посетите офиса, за да попълните на място формуляри с лични данни необходими за регистъра на БЛС.

От ръководството

Уважаеми колеги,

Във връзка с 19.10.2023г /Ден на българския лекар/ РК на БЛС Бургас Ви кани на тържество, което ще се проведе на 19.10 /четвъртък / от 19.00 ч. в дома на НХК.
Моля заявете участието си на телефоните на колегията - 056/ 81-05-48 и 0888 91 00 35

Page 1 of 5